HFC grupa

Kontakt

HFC GRUPA d.o.o.

Zagrebačka cesta 145a
10000 Zagreb
tel: +385 1 3873 377
fax: +385 1 3873 388
e-mail: info@hfcgrupa.com
www.hfcgrupa.com

Odjel multimedije - NEC

Davorin Robotić
Brand manager
tel. + 385 1 5522 486
fax.+ 385 1 3873 388
e-mail: nec@hfcgrupa.com

Odjel inteligentnih sustava – GIRA / REVOX

Dalibor Fiket
Direktor odjela
tel. + 385 1 5522 491
tax.+ 385 1 3873 388

Mario Fiket
Voditelj KNX sustava
tel. + 385 1 5522 341

e-mail: gira@hfcgrupa.com